قیمتهای منعطف برای هر کسب و کاری

قیمت نرم افزار به صورت سرویس

در این حالت شما از نرم افزار به صورت سرویس قابل تمدید استفاده خواهید کرد

قیمت نرم افزار نسخه اختصاصی

در این حالت شما مالک یک نسخه اختصاصی نرم افزار خواهید بود.

بازگشت به بالا